עיונים בחינוך

Faculty of Education Logo

גיליונות ״עיונים בחינוך״

גליון 1 - תוכן העיניינים

"עיונים בחינוך"- חוברת 1

על סדר היום

אילן גור זאב - האנטישמיות החדשה- אתגרים חינוכיים

סם רקובר - ציונות: חשבון נפש אישי

תולדות החינוך

יובל דרור - תרומתה (האפשרית) של ההיסטוריה של החינוך להערכה בחינוך

פילוסופיה של החינוך

דיאלוג בין מרטין בובר וקרל רוג'רס

להורדת המאמר לחצו כאן

ארן ירדני - על התמורה במעמדה של האמת במעבר מהשדה החינוכי לשדה התקשורתי-חינוכי:מקרה חנה סנש

הכשרת מורים

טובה יעקבי - אפשרויותיה וסכנותיה של הכשרת מורים לפדגוגיה ביקורתית

אסתר יוגב וניר מיכאלי - מורים כאינטלקטואלים מעורבים בחברה ובקהילה: מודל הכשרה באזרחות דמוקרטית

בנתיבי המחקר החינוכי

ברכה אלפרט, שלומית בכר, טלי היוש, אירית מירו- יפה , אילנה פאול- בנימין - שיתופיות בהערכה של תהליכים חינוכיים:דגמים ומקרים בין היררכיה לשוויוניות

ראובן לזרוביץ ואנטון קיסר - שלבי אופרציה קוגניטיבית והעדפות קוגניטיביות של תלמידי ביולוגיה בבית הספר התיכון

איילת בנטל ישראלי ושפרה שגיא- חוויות חיים התורמות להתפתחות תחושת קוהרנטיות

רב תרבותיות וחינוך

דן אוריין - "האחר" כדמות קומית

דובי לופי וג'ים פריש פלס- הבדלים בין סטודנטים ערבים ויהודים במדדים דמוגרפיים ובמאפייני אישיות והקשר שלהם להצלחה בלימודים אקדמאיים

ביקורת ספרים

יהודה בר שלום - "סימפוניה של אור מסעותי בארץ החיים"

יצחק הדני - מודל לחיקוי-על ספרה של סוזאן בלקמור "מכונת הממים"

אריה קיזל - חזרה אל המורה,ביקורת על ספרו של ישעיהו תדמור.

יאיר נוימן - ביקורת הספר "המוכר והזר:ייצוגים חברתיים בקבוצות בישראל"