עיונים בחינוך

Faculty of Education Logo

צור קשר

מאמרים לכתב העת ניתן לשלוח למערכת "עיונים בחינוך" במייל: eyunimac@gmail.com

יש לצרף למאמר תקציר באנגלית בלבד (הכולל את שם המאמר והמחבר/ים באנגלית) ו-4-3 שורות אוטוביוגרפיות על המחבר/ים.

טל': 04-8249368

מרכזת מערכת כתב העת: אורטל האס

מייל: eyunimac@gmail.com